Agent 4.0

Det er blevet en hjertesag for Karen Lumholt at oplyse og undervise i, hvordan man tilpasser sin praksis til en ny virkelighed, og dermed giver sig selv en bedre chance for at få sine budskaber ud og lære at samarbejde med brugere og influenter.

Karen Lumholt er en kvinde med en vision og en god sag:

”Jeg oplevede at mange af de vaneforestillinger og dogmer, som præger kommunikatørernes metoder og sædvanlige tilgang ikke længere har gang på jorden. Men jeg oplevede også, at mange kommunikationsafdelinger stædigt holdt fast i de gamle dyder og processer, selv om de ikke længere skaber resultater og udvikling.

Det blev en hjertesag for mig at oplyse og undervise i, hvordan man tilpasser sin praksis til den nye virkelighed, og hermed giver sig selv en bedre chance for at få sine budskaber ud og lære at samarbejde med brugere og influenter. Kort sagt klæde sig selv og virksomheden på til – ikke kun fremtiden – men også til nutidens udfordringer og muligheder. Jeg har givet det navnet Kommunikation 4.0.”

Mange kommunikationsafdelinger har meget svært ved at tilpasse sig den nye medievirkelighed. De er vant til at udsende information til udvalgte målgrupper. De skriver fortsat pressemeddelelser, laver fine publikationer og hjemmesider m.m.

”Der er bare en meget vigtig ting, de har overset. Med internet, sociale medier og fællesskaber i voldsom vækst og præget af et meget stort engagement, ja så er det ikke længere virksomheden, der alene kan diktere sit image og sine budskaber. Envejskommunikation er ikke længere en effektiv teknik til at nå sine målgrupper”, forklarer Karen Lumholt. 

Et af Karen Lumholts gode råd er, at man skal arbejde med nyere metoder når det drejer sig om at sprede budskaber og kultivere ambassadører. Man skal ikke tænke i top-downmodeller, men snarere en ”ringe-i-vandet-model”, hvor det er interessenterne selv der spreder og videreudvikler på budskaberne.

Kunsten at turde

Det er nemt for en virksomhed at sende budskaber ud på medier og internet, men hvis man stædigt fastholder envejskommunikation, mister man meget store fordele på markedet. Man mister inspiration, dialog og muligheden for at skabe relationer til miljøer og grupper, der faktisk brænder for at diskutere, dele og udvikle virksomhedens budskaber til en større kreds.   

”Mit budskab er at de gamle dogmer, vaner og rutiner må vige i den nye virkelighed, hvor brugerne er medskabere af organisationens kommunikation, og det gælder både de kompetente og de fakta-forvirrede brugere”, fastslår Karen Lumholt.

”Man skal stille sig selv spørgsmålet om hvordan, man gør sine brugere til medproducenter på en måde, som kan spare jer for ressourcer og samtidig kan øge loyaliteten? Og hvordan gør I deres bidrag mere kompetente? Kommunikatørens rolle er nu bl.a. at ruste brugerne, så de endnu bedre kan bidrage.”

Selvom de gamle injektionsmodeller (stimulus responsum) stadig spøger på direktionsgangene og i kommunikationsafdelingerne, er de nu stendøde.  

Det er ikke længere nok at sende en pressemeddelelse ud med de mest positive vinkler, man kan finde. Man er nødt til at revurdere synet på afsender/modtager, mål/midler, strategi og planer, budskaber, kanaler og medier. 

Giv slip på kontrollen

Ifølge Karen Lumholt opererer Kommunikation 4.0 godt nok med mål, principper og politikker, men selve top-down-tænkningen er afløst af den mere symmetriske og dialogiske “ringe i vandet”-tænkning.

”Selv om det virker svært at slippe kontrollen, er det nødvendigt. Kommunikationsafdelingerne skal fokusere mere på at opbygge brugernetværk, som bliver til et kompetent forum, der skaber værdi og arbejder for deres sag sammen med brugerne, men på sin egen måde”, forklarer Karen Lumholt.

”Du skal stadig styre en kommunikationsafdeling, men det kommer til at foregå på en langt mere agil måde end før. Det kræver fleksibilitet og mod, men også en endnu stærkere bevidsthed om hvor du skal hen og hvorfor. Man kan sige at organisationens WHY bliver endnu vigtigere, når man ikke detailplanlægger. Det er ikke sværere – men det kræver en omstilling.”

Karen Lumholt har mødt stor Interesse fra de kommunikatører, der har fulgt hendes kurser. En deltager sagde det meget klart:

“Jeg har fået meget nyttig viden, som ‘afmystificerer’ de nye paradigmer og bygger bro fra den gamle kommunikationstradition, som jeg er opdraget med, og til den nye digitale verden. Jeg føler mig nu godt forberedt til at kunne takle fremtidens udfordringer og til at få en tættere dialog med interessenterne”.

Læs mere om Karen Lumholt og hvordan I lærer mere om Kommunikation 4.0 her:

https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/kommunikatoerens-nye-roller-kommunikation-4-0/

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere