Den personlige samtale som kommunikationsværktøj

Som kommunikatører må vi hele tiden forny os selv, hvis vi vil være up front. Vi må forny vores strategier, og vi må udskifte vores værktøjskasse. I denne omskiftelige proces, må vi adaptere til bedre, skarpere og mere effektive strategier. En af disse strategier er den personlige samtale.

Video og fotos Peter Zeuthen – Visual Story

Ved tirsdagens K1 salon på Rigshospitalet, redegjorde Signe Bonnén for hendes personlige erfaringer med samtalen som ledelsesværktøj i professionelt øjemed.

Hvorfor den personlige samtale?

Signe understregede at omstændighederne er anderledes. Vi bevæger os væk fra det formelle og henimod det relationelle. Vi interesserer os nu for mennesket og relationen – også i det professionelle virke. 

Når situationen er anderledes, må udgangspunktet også være det. Som professionelle kommunikatører er det os, der skal skabe den rette anledning og byde ind. Vi skal signalere at det er en anden kontekst. Vi skal invitere til åbenhed og selv være det. Vi interesserer os for mennesket og relationen, og vi må omforme vores sprog tilpasset den personlige samtale. Når fokus er på det menneskelige – bliver sproget på anden måde – centrum for kommunikationen. 

Hvad er det nye i den personlig samtale?

Vi skal skabe konsensus og eliminere magtforholdet. Den personlige samtale er en metode på lige fod med andre metoder, hvor vi skal tænke en anderledes strategi ind. Tiltrækningen til den personlige samtale kan være en modreaktion på den mere forstillede, digitale verden, som fratager os muligheden for det reelle og fysiske møde. Derudover kan vi tilegne os de flerdimensionelle informationer, der ligger i kropssprog, øjenkontakt og mimik. 

Hvad er ulempen ved den personlige samtale?

Den personlige samtale er en kostelig affære. Den er ressourcekrævende, både fra et tidsperspektiv og et økonomisk perspektiv. Når den personlige samtale iværksættes, vil der være en vis grad af uforudsigelighed, som kommunikatøren skal forholde sig til, og der må nødvendigvis afsættes tid til diskussion, gensidig forståelse og refleksion. I store organisationer, hvor den personlige samtale i særlig grad er vigtig, bliver den gerne nedprioriteret og sparet væk som kanal, da den inviterer til en uforudset respons fra medarbejderne.

For den personlige samtale gælder samme konstellation som med kommunikation generelt. Det er fristende at spare bort, da den ikke er konkret målbar. Men den personlige samtale er en investering, der giver organisationen mangfoldigt igen, både ud fra et menneskeligt perspektiv, og tillige et økonomisk. At spare samtalen bort er en dårlig prioritering på længere sigt. 

Den personlige samtale som kommunikationskanal

Vi skal tænke samtalen ind på lige linje med andre kommunikationskanaler og -værktøjer. Den personlige samtale som ”fornyende” – eller tilbagevendende kommunikationskanal kanvære en respons på det digitale univers, og de sociale mediers distancerende og falsificerende grundsubstans. Som mennesker er vi igen tiltrukket af de udbytterige og åbne møder, det håndgribelige, og således det forandringspotentiale, som det personlige møde har. 

Som professionelle kommunikatører skal vi lære at facilitere den fysiske samtale bevidst, på lige fod med andre kommunikationskanaler, og vi skal benytte andre strategier, ressourcer og kompetencer til formålet. ”Vi skal skabe anledninger, åbenhed og byde ind”, understreger Signe Bonnén.

K1 inviterer til uddybende K1 salon om den personlige samtale den 9. september 2019, hvor vi udforsker hvordan den personlige samtale bruges i praksis. Du kan sagtens være med, selv om du ikke deltog i den første K1 salon.

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere