’Kombulancen’ rykker ud: K1 co-brainer om kommunikationsløsninger

I slutningen af februar havde vi i K1 premiere på vores nystartede type event, ’Kombulancen’, hvor ideen er, at vi rykker ud i felten til en virksomhed eller organisation med en spændende kommunikationsudfordring og begrænsede ressourcer. Vi snitter casen til og smider de første brikker på bordet. Første stop var hos Ungeklimarådet på et velbesøgt arrangement hos Klima-, Energi og Forsyningsministeriet.

Åben brainstorm

Arrangementet gav deltagerne mulighed for at give kommunikationsrådgivning i praksis sammen med andre deltagere på tværs af brancher og funktioner. Her kunne alle byde ind med løsninger og råd i en åben brainstormproces, og både det nye format og casen fik positive ord med på vejen.

Der diskuteres ivrigt ved alle borde. Foto: Charlotte Kongsted

’For mig var det spændende at skulle sætte mig ind i en kommunikationsudfordring på et område, der ligger langt uden for min hverdag og sammen med en række andre kommunikatører og klimaengagerede med forskellige baggrunde skulle udvikle gode, brugbare og konkrete ideer til, hvordan Ungeklimarådet kan blive en stærk stemme i Klimadebatten’, fortæller Eva Kistrup, der var meget begejstret over at kunne se, hvordan kommunikationsrådene gjorde en her-og-nu forskel for Ungeklimarådet, der også selv deltog i diskussionerne. 

‘At opleve og deltage i en proces hvor forskellige aktører stille deres ressourcer og kommunikationsviden til rådighed og se hvordan Ungeklimarådet hermed fik viden og adgang til et stærkere kommunikationsset-up var en stor oplevelse. Her hjalp oplægget fra Thomas Ravn-Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder aktørerne på den klimapolitiske spilleplade virkelig med at sætte scenen’, fortæller Eva Kistrup, der som mangeårigt medlem af K1 har deltaget i en bred vifte af arrangementer og formater. 

Vi kan gøre en stor forskel – også på kort tid

Hun mener, at formen med praktisk kommunikationsrådgivning i felten viser, hvordan vi som kommunikatører kan gøre en stor forskel – også på den korte tid, som rammerne for et to-timers arrangement giver.

’Workshoppen var tilrettelagt, så der først var en fælles introduktion til den klimapolitiske spilleplade ved Thomas Ravn-Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder, og det hjalp med på kort tid at sætte scenen. Så fulgte en præsentation af tre skarpe kommunikationsudfordringer, vi skulle arbejde med i grupperne, nemlig hvordan Ungeklimarådet kan brande sig selv som aktør/afsender, hvordan de skal navigere i den aktuelle og langsigtede klimadebat og hvordan de kan få en endnu stærkere dialog med de unge og få deres input til arbejdet. Grupperne skulle koncentrere sig om hver sin udfordring. Det betød, at der var god mulighed for at komme godt i dybden med ideer og løsninger på det enkelte område. Samtidig var der undervejs opsummeringer af ideer og løsninger på hvert af de tre områder, så man som deltager kunne følge udviklingen af ideerne og havde mulighed for at byde ind på de andre områder også. På den måde havde man hver især en aktie i alle løsningerne.Det fungerede rigtig godt’, mener Eva Kistrup.

Engagementet var stort og det resulterede i mange ideer. Foto: Charlotte Kongsted

Øjenåbner

Også fra Ungeklimarådet var der gode ’anmeldelser’ af det første ’Kombulance’-event:

’For os I Ungeklimarådet har hele forløbet været en øjenåbner om, hvor meget stærkere vi kan stå med øget fokus på vores kommunikation. Vi er unge ildsjæle med mange holdninger og masser af ideer, men vi har hidtil ikke været fuldt opmærksomme på, at det er afgørende, at vi forankrer og kommunikerer vores ståsted og løbende aktiviteter og forslag mere struktureret’, fortæller Monika Skadborg, der er forperson for Ungeklimarådet.

Alle ideer blev noteret, så Ungeklimarådet kan gå videre med dem. Foto: Charlotte Kongsted

Fik sat ord på hovedudfordringer

’Det var utroligt spændende at deltage i workshoppen og høre de mange gode forslag og ideer, hvoraf mange var lige til at gå til og arbejde videre med. Men vi fik også nogle gode indsigter fra forløbet op til selve workshoppen, hvor vi mødtes med planlægningsgruppen fra K1 og sammen fik sat ord på vores tre hovedudfordringer, som vi skulle arbejde videre med ved arrangementt.Oven i det var det utroligt lærerigt at få et billede af, hvordan vi bliver set på udefra – med andre – og erfarne og kreative øjne – for hvis det er sådan, vi fremtræder og opleves af andre, så er det den forståelse, vi skal arbejde udfra og dreje. Jeg kan kun anbefale andre organisationer eller virksomheder at deltage i sådan en kommunikationssparing’, siger Monika Skadborg.

Vi planlægger at rulle ’Kombulancen’ ud til en række yderligere organisationer og virksomheder i løbet af 2020, så hold godt øje med arrangementskalenderen.