Komplikationer ved digital undervisning i en corona-tid

Vi kredser om den varme grød, og vender tilbage til det evigt gyldige. Vigtigheden af de medmenneskelige bånd, vigtigheden af at være med i et fællesskab under sit studieforløb. Vigtigheden af at finde ligesindede, at skabe relationer, at føle at man hører til - under sin studietid. Vi kan overkomme mere, det er sjovere og vi føler os bedre, når vi kan mødes for at sparre, udveksle og være fysisk tilstedeværende med – og for hinanden. Når vi føler os forbundet.

vol#2

Tekst: Eva Vestrheim

Vi kredser om den varme grød, og vender tilbage til det evigt gyldige. Vigtigheden af de medmenneskelige bånd, vigtigheden af at være med i et fællesskab under sit studieforløb. Vigtigheden af at finde ligesindede, at skabe relationer, at føle at man hører til – under sin studietid. Vi kan overkomme mere, det er sjovere og vi føler os bedre, når vi kan mødes for at sparre, udveksle og være fysisk tilstedeværende med – og for hinanden. Når vi føler os forbundet.

Dette er anden artikel om de konsekvenser, digitalundervisningen på universiteterne har forårsaget under pandemien. Artiklerne har sit hovedfokus på ”vores fag” kommunikation. Pointerne er formentlig gældende indenfor samtlige skoletrin og fag.

I nærværende artikel har jeg udarbejdet kvalitative dybdeinterviews med en række studerende på henholdsvis CBS og KU. Interviewpersonerne ønsker at være anonyme, og dermed er navnene opdigtede.

Fælles for de interviewede personer, var i særdeleshed tvivlen om rette studievalg i perioden, fraværende støtte fra medstuderende, tutorer og lærere. At de følte sig meget overladt til sig selv; isoleret fra uddannelsesinstitutionen. At studiet og uddannelsesinstitutionen fungerede som separate enheder.

Fravær af inspiration & sparring

Samtlige interviewede personer understregede den mangel på motivation og inspiration forårsaget af restriktionerne, der er så væsentligt under et studieforløb. På universitetet bygger man gerne relationer, som starter med en fælles faglig interesse, måske fjoller man på rusturen sammen, derfra kan det udvikle sig til at man finder øvrige fællesnævnere, fælles passioner og interesser.

”Det kræver en ekstra selvdisciplin, når man hele tiden skal løfte sig selv op, og af og til føler man bare at man har ramt muren. Det følte jeg mange gange” udtrykker Hannah, der er 2. års-studerende på filosofi, Institut for Kommunikation, KU.

Vi har brug for at føle os forbundet

Hvad er den værste konsekvens, nedlukningen har medført på dit studie?

Allerede i første semester, lige før de allerførste eksamener, startede coronarestriktionerne for Louise, der har afsluttet første år på studieretningen Kommunikation og IT, Institut for Kommunikation; KU.

Louise: ”Det kræver selvdisciplin at holde sig selv oppe, usikkerheden omkring studievalg forøges, når man ikke har føling med sine medstuderende, lærerne og miljøet under hjemmeundervisningen. Væsentligt har været følelsen af at være blevet frataget muligheden for at bygge relationer med de andre på studiet. Jeg har egentlig kun haft kontakt med egen studiegruppe.”

Louise befinder sig nu i en situation, hvor hun gerne vil skifte studiegruppe, men ikke ved hvordan hun skal skifte, da hun ikke kender de øvrige studerende fra sit studie.  

Hannah: ”Generelt kan man sige at de første studieår gerne er præget af usikkerhed, om man kan finde sig til rette, om man føler at man hører til, om man kan finde nogen at connecte med på universitetet. Grundet perioden med selvstudium og hjemmeundervisning blev disse vanlige tvivlsspørgsmål yderligere forstærket.”

Intimsfære og professionel sfære

Louise: ”Det har desuden påvirket det mentale helbred i en negativ retning, da man har brug for at skelne mellem skole og fritid, men det har været svært, da det professionelle rum uundgåeligt bliver blandet sammen med det private rum.”

Hannah: ”Folk der arbejder, skelner gerne mellem sit arbejdsliv og privatliv. Det er en god ting. I coronaperioden havde jeg svært ved at holde fri og lade være at tænke på studiet, fordi min lejlighed var blevet en forelæsningssal, en læsesal, en spisesal og et soveværelse i et. Normalt er det svært som studerende at føle at man har fri, pga. den evigt nagende, dårlige samvittighed, men corona gjorde det endnu vanskeligere at skelne det faglige og det personlige.”

Hvordan har nedlukningen influeret det sociale studiemiljø?

Louise: ”Det sociale liv har været stort set non-eksisterende. Nogle studerende har været heldige at møde nogle, de ”klikkede med.”

”Hannah: ”Det sjove ved at være studerende er normalt studielivet – altså det rige, sociale liv på studiet – for det er i de studierelaterede fællesskaber, man næres og motiveres, men det har jeg slet ikke oplevet i år.”

Louise: ”Jeg ville fx rigtig gerne have været tutor, men alle de som meldte sig i år, var ligesom med i en ”lukket gruppe” allerede. Det føltes meget intimiderende, så jeg søgte ikke. Der har heller ikke været initiativer fra KU eller vores tutorer, andet end på nuværende tidspunkt, hvor sommerferien er startet.

Har din forståelse af kommunikation ændret sig grundet nedlukningen?

Louise: ”Den er måske blevet mere ensidig. Man er ikke i en kontekst hvor kommunikationen opstår, det er mere sådan at en person transmitterer noget til en modtager. Det er interaktionen. Til forelæsningerne bliver der jo ofte diskuteret, og forskellige synspunkter fremlagt, men under zoom er de studerende ikke aktive. Der er fravær af diskussioner, og det er sjældent at nogen er inspireret til at sige noget. Så hovedsageligt er det læreren, der kommunikerer ud til de studerende.”

Man får næsten associationer til envejskommunikation som i de tidligere årtier, kommunikationens spæde start, da de første kommunikationsteorier blev udarbejdet. Man forledes til at tænke kanyleteori i en digital udgave.

Hvordan har KU kommunikeret til jer?

Louise: ”KU-net er verdens dårligste hjemmeside.”

Hvad er kommunikation for dig?

Louise: ”Jeg tror kommunikation opstår i konteksten. Det er noget man er sammen om. Det er selve interaktionen mellem mennesker og ikke nødvendigvis det, der bliver sagt. Man er i en social kontekst, som man opretholder ved kommunikation. Jeg tror at mennesker har brug for denne form for kommunikation i samværet med andre.”

Udfordring og selvdisciplin

En kandidatstuderende på en kommunikationsuddannelse på CBS har haft en anderledes oplevelse. Johan, som jeg kalder ham her, kan lide at styre selv, som han udtrykker det. Han har ikke noget problem med at være isoleret fra de andre, og kan lide at gå sin egen vej. Johan var indstillet på at skulle skrive sit speciale alene, og har haft zoommøder med sin vejleder. Han havde forventet en periode, med fordybelse og ro indenfor et emne, han brænder for under sin læse- og skriveproces. Det var en proces, han havde set frem til længe, og syntes ikke at corona-restriktionerne ændrede hverken hans arbejdsplan eller motivation.

Anders og Line er 3. års-studerende på Institut for Kommunikation, i Film- og Medievidenskab på KU og peger på samme kritikpunkter som Louise og Hannah, at have været efterladt til sig selv, at føle sig ensom og isoleret på sit studie. Anders og Line har haft hinanden, men de har ikke haft kontakt med de øvrige studerende på studiet under coronarestriktionerne.

Vidensdeling

Vi er røde (…) Vi står sammen, side om side

Vi kredser om den varme grød, og vender tilbage til det evigt gyldige. Vigtigheden af de medmenneskelige bånd, vigtigheden af at være med i et fællesskab under sit studieforløb. Vigtigheden af at finde ligesindede, at skabe relationer, at føle at man hører til. Vi kan overkomme mere, det er sjovere, når vi er sammen om tingene – når vi kan mødes for at sparre, være fysisk tilstedeværende med – og for hinanden. Når vi føler os forbundet. På den måde kan vi dele vores kompetencer. Når vi bruger hinanden, udlignes vores stærke og svage fag. Vi kan udveksle, sparre, og komplementere, og står dermed stærkere. Dette påvirker os positivt psykisk, vi føler os støttede og kompetente, når vi er med i et studiefællesskab. Vi indser at vi kan bruge vores egne og hinandens styrker konstruktivt til at optimere og udvikle os fagligt og socialt.

Et sundt studiemiljø er afgørende for trivsel, mental balance og et godt helbred

Opsummerende kan det siges at der altid findes undtagelser, enkelte individer foretrækker at være ”lonely riders” livet igennem, men vi kan ikke fornægte, at vi næres af hinanden. De studierelaterede fællesskaber er essentielle for udvikling af faglig og social selvtillid. Vi føler os set og hørt, når vi får lov til at udtrykke os i et forum, når vi får mulighed for at dele vores tanker, når vi kan motiveres og inspireres af andre og vice versa. Nye idéer og synergi opstår i mødet med de signifikante andre. Hos det isolerede individ kan der være en tendens til at de samme tanker kører i ring, man ser sig blindt på sine opgaver, sine tekster og teorier, og kan ikke komme ud af en måske uhensigtsmæssig og indsnævret forståelseshorisont. Det er de færreste, der er mentalt og faglige stærke til at kunne gennemgå en 5-årig kandidatuddannelse afskåret fra sine medstuderende. Ligesom man taler om den afgørende balance for et mentalt og psykisk velvære, work/life balance, således gælder det for studiet.

The play

Digitalisering medfører individualisering

Vi får velsagtens et ordentligt oprydningsarbejde på vegne af især den unge generation i kølvandet af coronarestriktionerne, såsom ”psykiske og mentale følgesygdomme”; ensomhed, lavere selvværd, usikkerhed m.v. Den isolation – som har været påbudt – vil velsagtens manifestere sig som psykiske og mentale mén på sigt. Dette kan jo glædeligt tilvejebringe ekstra jobs for psykologer, psykiatere, coaches, samt ”livstilseksperter.” Emnet er dog for bredt til at behandle yderligere her.

Det lyder som en kliché, jamen, det ved vi sgu da godt. Men det ved vi åbenbart ikke, siden det er realiteterne for det at være studerende Anno 2021. De studerende har manglet sit studiums reelle fundament, de basale ressourcer og støtte. De forventelige minimumskrav for en studerende. Isolation i et hjemmestudie blev den nye corona-normal!

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere