K1s samtalesaloner – En ny måde at forske på

Samtalesaloner er en ny og anderledes måde at skabe forskning på. Den første samtalesalon i K1 fandt sted på KU og gav medlemmerne input om, hvordan man skaber faglig udvikling på et højt niveau. Tekst: Eva Vestrheim Billede: Peter Zeuthen Klik her og se filmen Forskningsprojekt om rådgiverrollen Et af K1s formål er gennem fællesskabet at dykke dybt ned i kommunikationens facetter og strategier og muligheder. Derfor er Gitte Gravengaards forskningsprojekt på KU om rådgiverrollen et vigtigt punkt på K1s agenda. Samtalesaloner Har en lang tradition bag sig og var en respekteret og ædel måde at udveksle holdninger og perspektiver på i datiden. Samtalesaloner i K1 regi er således en ny fortolkning af begrebet, der blev udklækket i en brainstorm mellem kommunikationschef, Rikke Houkjær og andre ildsjæle fra K1, herunder forskeren, Gitte Gravengaard, Institut for Nordiske Studier, KU. K-salon er interaktion gennem samtale og involvering. Målet er at give kommunikatører tid, ro og lejlighed til at drøfte vigtige problemstillinger i dybden. K-salonen faciliteters af en eller to ansvarlige. Input kommer fra de deltagende individer uden at resultatet på forhånd er givet, og slutproduktet bliver summen af disse input, som kan tage enhver form. Forskningsprojektets første K-salon løb af stablen på KU, K1-salon om rådgivning: ”Hvad siger kunden”, ved Gitte Gravengaard. Co-creation før under og efter Gitte Gravengaards er leder af det overordnede forskningsprojekt, Fremtidens Rådgiver. Herunder spirer delprojekter. Gitte Gravengaards forskningsprojekt er en markant fornyende måde at lave forskning på baseret på ”co-creation”, som er en nyskabende kvalitativ og kreativ proces af dataindsamling. Co-creation processen bruges både før, under og efter indsamling af data. Og det er både kommunikationspraktikere, kommunikationsforskere og kommunikationsstuderende, som inddrages i denne medskabende proces. Der bliver løbende publiceret artikler, videnskabelige artikler, populærvidenskabelige artikler med resultater fra forskningsprojektet for kontinuerligt at formidle delresultater, som slutteligt vil munde ud i et større konkluderende resultat ved forskningens endelige afslutning. Man kan læse mere her: www.gravengaard.hum.ku.dk Gitte Gravengaard påpeger at ”co-creation gennemsyrer alle led i projektet, i hele processen: ”Co-creation indebærer at alles input betragtes som vigtigt i bestræbelserne på at beskrive en kompleks virkelighed, og der bruges data fremkommet fra både interviews, fokusgrupper, surveys, workshops, konferencer, samt bøger og artikler. Teoretikere, praktikere, kommunikationsfolk og studerende bruges dermed på en ny måde. ” Forskningsprojekt om kommunikationsrådgivning Forskningsprojektets overordnede formål er at definere den gode rådgiver, at udruste og skabe fremtidens kommunikationsrådgivere, som vil være en meget kompleks rolle. ”Det er væsentligt at kunne integrere det praktisk anvendelige med det forskningsmæssige, ” forklarer Gitte Gravengaard. Hun bruger selv begrebet ”knowledge creating relation, eller ’den vidensskabende relation’”, når hun skal karakterisere relationen mellem forsker og praktikere i denne type forskningsprojekter. Mosaik Slutmålet – at kunne definere den gode rådgiver, skal skabes i fællesskab. Gitte Gravengaard bruger betegnelsen Mosaik for de del- og helelementer, der opstår i den kreative forskningsproces, som delkonklusioner i det større billede af det overordnede formål. Facilitering af K-salonerne Du kan deltage i K1s samtalesaloner som er en del af Gitte Gravengaards forskningsprojekt. Den første af efterårets saloner løb af stablen den 3. september, hvor emnet var samspillet mellem kunder og leverandører. Den næste salon finder sted på Rigshospitalet i slutningen af oktober. Denne K1-salonfokuserer på toplederkommunikation, og faciliteters af blandt andre K1s formand Anders Rendtorff og Gitte Gravengaard. Efterfølgende saloner vil bl.a. omhandle kommunikationsrådgivning af topledere. Her vil der bla. være fokus på en fælles diskussion om kravene, der stilles til denne særlige rådgivningsdisciplin og man vil møde både toplederen og dennes kommunikationsrådgiver til en snak om deres måde at samarbejde på. Glæd dig til at deltage og læse mere om Gitte Gravengaards forskningsprojekt på KU, som bliver formidlet i billede og skrift af Peter Zeuthen og Eva Vestrheim.

Samtalesaloner er en ny og anderledes måde at skabe forskning på. Den første samtalesalon i K1

fandt sted på KU og gav medlemmerne input om, hvordan man skaber faglig udvikling på et højt

niveau.

Tekst: Eva Vestrheim

Billede: Peter Zeuthen

Klik her og se filmen

Forskningsprojekt om rådgiverrollen

Et af K1s formål er gennem fællesskabet at dykke dybt ned i kommunikationens facetter og strategier

og muligheder. Derfor er Gitte Gravengaards forskningsprojekt på KU om rådgiverrollen et vigtigt

punkt på K1s agenda.

Samtalesaloner

Har en lang tradition bag sig og var en respekteret og ædel måde at udveksle holdninger og perspektiver på i datiden.

Samtalesaloner i K1 regi er således en ny fortolkning af begrebet, der blev udklækket i en brainstorm mellem

kommunikationschef, Rikke Houkjær og andre ildsjæle fra K1, herunder forskeren, Gitte Gravengaard, Institut for

Nordiske Studier, KU.

K-salon er interaktion gennem samtale og involvering. Målet er at give kommunikatører tid, ro og lejlighed til at

drøfte vigtige problemstillinger i dybden. K-salonen faciliteters af en eller to ansvarlige. Input kommer fra de

deltagende individer uden at resultatet på forhånd er givet, og slutproduktet bliver summen af disse input, som kan

tage enhver form.

Forskningsprojektets første K-salon løb af stablen på KU, K1-salon om rådgivning: ”Hvad siger kunden”, ved

Gitte Gravengaard.

Co-creation før under og efter

Gitte Gravengaards er leder af det overordnede forskningsprojekt, Fremtidens Rådgiver.

Herunder spirer delprojekter. Gitte Gravengaards forskningsprojekt er en markant fornyende måde at lave forskning

på baseret på ”co-creation”, som er en nyskabende kvalitativ og kreativ proces af

dataindsamling.

Co-creation processen bruges både før, under og efter indsamling af data. Og det er både

kommunikationspraktikere, kommunikationsforskere og kommunikationsstuderende, som

inddrages i denne medskabende proces. Der bliver løbende publiceret artikler, videnskabelige

artikler, populærvidenskabelige artikler med resultater fra forskningsprojektet for kontinuerligt at

formidle delresultater, som slutteligt vil munde ud i et større konkluderende resultat ved

forskningens endelige afslutning. Man kan læse mere her: www.gravengaard.hum.ku.dk

Gitte Gravengaard påpeger at ”co-creation gennemsyrer alle led i projektet, i hele processen:

”Co-creation indebærer at alles input betragtes som vigtigt i bestræbelserne på at beskrive en

kompleks virkelighed, og der bruges data fremkommet fra både interviews, fokusgrupper, surveys,

workshops, konferencer, samt bøger og artikler. Teoretikere, praktikere, kommunikationsfolk og

studerende bruges dermed på en ny måde. ”

Forskningsprojekt om kommunikationsrådgivning

Forskningsprojektets overordnede formål er at definere den gode rådgiver, at udruste og skabe

fremtidens kommunikationsrådgivere, som vil være en meget kompleks rolle. ”Det er væsentligt at kunne integrere

det praktisk anvendelige med det forskningsmæssige, ”

forklarer Gitte Gravengaard.

Hun bruger selv begrebet ”knowledge creating relation, eller ’den vidensskabende relation’”, når

hun skal karakterisere relationen mellem forsker og praktikere i denne type forskningsprojekter.

Mosaik

Slutmålet – at kunne definere den gode rådgiver, skal skabes i fællesskab. Gitte Gravengaard

bruger betegnelsen Mosaik for de del- og helelementer, der opstår i den kreative forskningsproces,

som delkonklusioner i det større billede af det overordnede formål.

Facilitering af K-salonerne

Du kan deltage i K1s samtalesaloner som er en del af Gitte Gravengaards forskningsprojekt.

Den første af efterårets saloner løb af stablen den 3. september, hvor emnet var samspillet mellem

kunder og leverandører.

Den næste salon finder sted på Rigshospitalet i slutningen af oktober.

Denne K1-salonfokuserer på toplederkommunikation, og faciliteters af blandt andre K1s formand Anders

Rendtorff og Gitte Gravengaard.

Efterfølgende saloner vil bl.a. omhandle kommunikationsrådgivning af topledere. Her vil der bla.

være fokus på en fælles diskussion om kravene, der stilles til denne særlige rådgivningsdisciplin og man vil

møde både toplederen og dennes kommunikationsrådgiver til en snak om deres måde at samarbejde på.

Glæd dig til at deltage og læse mere om Gitte Gravengaards forskningsprojekt på KU, som bliver

formidlet i billede og skrift af Peter Zeuthen og Eva Vestrheim.

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere