K1 og vores internationale samarbejder 

Året 2023 har vist sig at være året, hvor K1 Kommunikationsforening bevæger sig længere ind på den internationale scene. Dermed begynder vi så småt at høste frugterne af flere års samarbejde med flere internationale organisationer og at understrege vores rolle som den forening, der samler de danske kommunikatører.  

Af Katrine Grønne, Forperson i K1 Kommunikationsforening 

Året 2023 har vist sig at være året, hvor K1 Kommunikationsforening bevæger sig længere ind på den internationale scene. Dermed begynder vi så småt at høste frugterne af flere års samarbejde med flere internationale organisationer og at understrege vores rolle som den forening, der samler de danske kommunikatører.  

Tilbage i 2018 lagde vi ud med et godt samarbejde med International Association of Business Communicators (IABC) om den store konference EuroComm ’18. Rammen var Københavns Universitet, og vi (jeg) bidrog blandt andet med et Open Space-indslag om ansvarlig kommunikation.  

Siden har vi haft et vigtigt samarbejde kørende med European Association of Communication Directors (EACD). Her har medstifter og tidligere forperson af K1, Anders Rendtorff, haft en drivende rolle, og som I vil se i vores eventoversigt er der fuld gang i nye arrangementer igen i år.  

Og så tilbage til vores seneste ven, Global Alliance (GA). Global Alliance er en ja, global organisation, der repræsenterer mere en 360.000 kommunikatører over hele verden. De rakte ud i 2022 i forbindelse med planlægningen af deres Ethics Months, som drives af deres Regional Lead, Kia Haring fra Finland. Som altid sprang K1 til, og vi afholdt et særdeles velbesøgt webinar om etik, kommunikation og kunstig intelligens med deltagere helt fra Peru til Nigeria. I år bidrog vi med webinaret:” What do professional communicators do when the world goes crazy” flot ledet af Pelle Nilsson og Anders Schroll.  

Allerede inden arrangementet var afholdt lå så næste invitation fra Global Alliance, denne gang til deres første European Summit i Lissabon, Portugal. Og for at gøre en lang historie længere kan jeg fortælle, at jeg havde fornøjelsen af at repræsentere K1 ved dette arrangement. 15 landerepræsentanter mødtes til en drøftelse af de tendenser, som berører kommunikations- og PR-professionelle netop nu, og til at lære hinanden bedre at kende, så vi sammen kan løfte vores fag. Vi blev alle budt velkommen af Silvia Arto, Vice-President Global Alliance for Public Relations & Communications Management, og siden af Justin Green, President og CEO for GA.  

Derudover vil jeg særligt fremhæve to af programmets temaer: etik og kunstig intelligens. Etik blev sat på programmet af Suzanne van Gils, Ph.d der er del af forskningsgruppen Nora, der udarbejder den nordiske analyse af data fra European Communications Monitor. Suzanne understregede, at etisk beslutningstagen helt grundlæggende begynder med, at vi overhovedet opfatter noget som et (etisk) problem – og data viser, at det kan afvige fra land til land. Her satte jeg særligt pris på den kulturelle vægtning, som man kun kan forvente vil blive mere relevant i takt med større og større globalisering. Især for kommunikatører er interkulturelle kompetencer vigtige, både når vi formidler en organisations budskaber, men også når det handler om at forstå vores medmennesker og udvise den respekt for forskellighed, som er nødvendig hvis vi ønsker at være ’ansvarlige kommunikatører’. 

Alastair McCapra, CEO hos Chartered Institute of Public Relations (CIPR)

Hele to oplæg havde vi fornøjelsen af fra Alastair McCapra, CEO hos Chartered Institute of Public Relations (CIPR) om kunstig intelligens, metaverse og innovation. Særligt kunstig intelligens fik en grundig behandling med demonstration af flere AI-værktøjer. McCapra understregede, hvor vigtigt det er, at vi som kommunikatører leger med de forskellige systemer, mens de er gratis – for lige om lidt vil nogle dø og andre kræve betaling. Så leg nu, og vær forberedt på ’next level’. For dem som er lidt bekymrede for deres levebrød, var hans forventning fortrøstningsfuld, nemlig at: “PR is in a better position than most professions to use AI to its advantage”. Så hold dig orienteret, følg med i udviklingen, vær klar på at ændre ’business as usual’. Hvis du gør det, har du som kommunikatør fine forudsætninger for også at gå ind i næste fase af den teknologiske udvikling med spændende opgaver og indflydelse på din organisations overgang til fremtiden.  

Med disse ord vil jeg afrunde dette hurtige overblik og indblik i vores internationale relationer, som jeg vil glæde mig til at dyrke endnu mere. For selvom vi er kloge i Danmark, så er det jo altid sundt med et perspektivskifte.