Hvad er særligt ved kommunikation og PR i Norden?

Vil du gerne vide, hvad der kendetegner strategisk kommunikation og PR i de nordiske lande? Brug 12 minutter på denne survey, så finder vi ud af det.

European Communication Monitor (ECM) er den største undersøgelse inden for kommunikationsledelse og PR på verdensplan. ECM henter svar fra kommunikationsprofessionelle, der arbejder i kommunikationsafdelinger og -bureauer, for at identificere fremtidige tendenser og udfordringer for erhvervet. Mere end 20.000 deltagere fra over 40 lande har deltaget siden 2005. I år kaster ECM for første gang et særligt blik på Norden.

Nyt samarbejde mellem de nordiske lande

I år vil der være en separat undersøgelse om kommunikation i de nordiske lande. Den nordiske alliance for kommunikation og ledelse (#NORA) og de nationale kommunikationsforeninger i Norge, Finland, Danmark og Sverige samarbejder om et fælles forskningsprojekt.

– Vi er meget tilfredse med dette unikke samarbejde. De nordiske lande deler mange ligheder, såsom høj tillid til institutioner, en stor og indflydelsesrig offentlig sektor og avancerede velfærdsstater samt højt digitaliserede samfund, og det kalder på en specifik kortlægning af kommunikationsområdet i Norden, siger Alexander Buhmann, Lektor i virksomhedskommunikation ved Handelshøjskolen BI, som desuden fungerer som værter for forskningsnetværket #NORA.

Dette samarbejde kan også bidrage til tættere bånd mellem nordiske akademikere inden for området og praktikere, der fungerer som en katalysator for gensidig samtale og udveksling i hele regionen.

Både nordisk og europæisk sammenligning

De nationale foreninger, Kommunikasjonsforeningen (Norge), ProCom (Finland), K1 Kommunikationsforening (Danmark) og Sveriges Kommunikatörer (Sverige) ser værdien af ​​at sammenligne de nordiske lande.

– Lige som vi kan drage nytte af hinandens erfaringer, fordi de nordiske lande er meget sammenlignelige, så kan vi også lære meget af de forskelle, der nødvendigvis er på tværs af landegrænser. Så ved at gå i dybden med Norden opnår vi en høj detaljegrad i vores viden om kommunikation. Det er samtidig et stærkt afsæt for, at vi gradvist kan udvide vores internationale blik – derfor er vi i K1 Kommunikationsforening meget optagede af vores nordiske samarbejde, siger Katrine Ninn-Grønne, forperson i K1 Kommunikationsforening. 

For at generere et sammenligneligt nordisk datasæt blev foreningerne enige om at bruge den årlige ECM-undersøgelse, der køres inden for rammerne af European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA). Dette gør det også muligt at identificere særlige karakteristika ved stærke kommunikationsafdelinger og udforske fællestræk og forskelle i forhold til resten af ​​Europa.

Værdifuld for kommunikationsområdet

I år behandler undersøgelsen digitalisering og digitale infrastrukturer inden for kommunikation, videokonferencer og virtuelle begivenheder samt fremtidige roller for kommunikatører og strategiske spørgsmål i faget.

– I årevis har ECM sørget for relevant viden og indsigter for kommunikationsledere, men også for dem, der ønsker at styrke deres karriere og har brug for at vide, hvilke tendenser der er på vej. Vi ved også, at mange bureauer og forskere bruger vores resultater til at forstå organisationernes kommunikationsbehov, siger Ansgar Zerfass, professor i strategisk kommunikation ved Leipzig Universitet og hovedforsker ved ECM.

Sammenligninger og benchmarks for forskellige typer organisationer (private og aktieselskaber, almennyttige, statslige, bureauer osv.) vil gøre resultaterne relevante for alle i der arbejder med kommunikation.

Undersøgelsen er åben – hjælp med at udforske det nordiske perspektiv og deltag i undersøgelsen her www.communicationmonitor.net indtil 6. marts.

European Communication Monitors ledende forsker er prof. Dr. Ansgar Zerfass og de nationale forskningskalibratorer er i Norge prof. Dr. Oyvind Ihlen & Assoc. Prof. Dr. Alexander Buhmann, Sverige Prof. Dr. Jesper Falkheimer, Danmark Professor Finn Frandsen, Finland Prof. Dr. Vilma Luoma-aho & Dr. Laura Asunta.

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere