Historier i hjertet

For Charlotte har historier altid haft en helt særlig betydning. Hun har et storforbrug af skønlitteratur, som startede allerede i hendes tidlige teenageår og hun erfarede hurtigt, at man ved hjælp af fortællinger kan røre folks hjerter og skabe forandringer.

“Det fascinerer mig, hvordan en historie, der er godt fortalt og godt formidlet, kan vække følelser hos den, der modtager den. For mig er kommunikation ikke kun en skrevet tekst, det kan også være billeder og musik. Det er en mulighed for at sætte samtaler og refleksioner i gang.”

For Charlotte har historier altid haft en helt særlig betydning. Hun har et storforbrug af skønlitteratur, som startede allerede i hendes tidlige teenageår og hun erfarede hurtigt, at man ved hjælp af fortællinger kan røre folks hjerter og skabe forandringer.

Hun har netop afsluttet en cand.mag. i dansk, og gennem studiet udviklede hendes kærlighed for litteratur sig til en passion for kommunikation og formidling. Derfor valgte hun at specialisere sig i kommunikationsfaget på sin kandidat.

Nye muligheder

Charlotte fremhæver, at danskstudiets brede faglighed netop har givet hende et indblik i, hvordan sprog og litteratur gennem tiden er blevet brugt til at formidle følelser og stemninger, og hvordan det har udviklet sig med mediernes fremkomst. Som mennesker er vi altid blevet fanget af historier, i dag bruger vi blot nogle andre værktøjer til at udtrykke os med.

Jagten på den gode kommunikation var en af grundene til, at hun under sine studier i New York valgte at læse kreativ skrivning og tænkning, samt filosofi som et supplement til det, hun lærte på danskstudiet herhjemme.

Et af de emner, hun har arbejdet med, er at undersøge, hvordan kommunikation kan bruges i arbejdet med sorgramte.

”I mit speciale, som jeg har lavet i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter, har jeg blandt andet undersøgt, hvordan vi kan finde nye kommunikative veje til at tale om død og sorg i samfundet og privat. Jeg synes, det er fantastisk, når kommunikation kan sætte gang i en samtale, der kan være med til at nedbryde tabuer og svære emner.”

I sit arbejde med de efterladte erfarede hun, at mange føler sig meget ensomme i sorgen. Det, at høre andre efterladtes historier, kan gøre en stor forskel for den enkeltes sorgarbejde. Hun så et behov blandt de efterladte i undersøgelsen for at møde rigtige mennesker af kød og blod, hvis oplevelser, de kan spejle sig i. Derfor fandt Charlotte frem til, at det er essentielt at få formidlet de her historier på en god måde og her er storytelling et vigtigt værktøj.

”Vi ser det i udviklingen af kommunikationsfaget, hvor fx begrebet employee advocacy vokser sig større og større; og det hænger i den grad sammen med, at vi som forbrugere i højere grad lytter til mennesker fremfor til virksomheder eller brands. Det synes jeg er enormt interessant.”

Tidligt ude

Charlotte lærte K1 at kende, mens hun var i praktik hos Resonans Kommunikation, som blandt andet ligger hus til K1’s bestyrelsesmøder. Her lærte hun også flere af initiativtagerne at kende, bl.a. Katrine Grønne, som senere fik hende involveret i forskellige events og aktiviteter. Det har resulteret i, at hun i dag er en af de ansvarlige for K1’s sociale medier.

Charlotte fortæller, at hun gennem K1 får lejlighed til, i samarbejde med andre kommunikatører, at tænke kommunikation på nye måder. Hun har netop været med til at planlægge og afholde et succesfuldt netværksevent med 55 deltagere, hvor Falck kom og stillede casen; ”Hvordan genvinder Falck tilliden?”. Hun har allerede flere K1-aktiviteter i støbeskeen, hvor hun bl.a. er i gang med at planlægge et nyt arrangement og er aktiv i at få flere studerende og nyuddannede ind i netværket:

”K1 giver os nyuddannede og studerende en enestående chance, der ikke alene medfører, at vi kan komme ajour med fagets udvikling og få lov til at prøve kræfter med kommunikation i praksis. Lige så vigtigt, får vi mulighed for at opbygge kontakter og netværk i branchen.”

 Arrangement på InfoMedia i Pilestræde