Det talte ord

Gennem sin karriere i kommunikationsbranchen er Signe Bonnén blevet mere og mere bevidst om vigtigheden af direkte kommunikation. Derfor gennemføres her i eftersommeren to møder med fokus på samtalen. Den 20. august samledes et fuldt hus til at blive klogere på samtalens styrker.

Signe Bonnén fortæller her, om hvordan hun fik særligt fokus på det talte ords rolle i kommunikationen:

”Samtalen er essensen af al kommunikation – den første og den stærkeste. Hvis vi vil forandre noget eller nogen vil samtalen oftest være det bedste valg. Den mulighed kan vi ikke altid benytte os af som kommunikatør – men hvornår og hvordan vil den være et godt strategisk supplement i kanalmixet? 

Når jeg her taler om samtalen, så kan det både være den mellem to personer, men også den hvor der er mange tilstede. Et centralt karaktertræk ved samtalen er at begge partner bør have et muligt råderum – at begge parter kan komme til orde. Derfor mener jeg at et stormøde med direktøren på ølkassen, både kan være en samtale og en monolog (som jo ikke er en samtale). Hvis stormødet tilrettelægges så det er muligt at inddrage deltagere, fx ved at lave mindre summemøder til fx at planlægge gode spørgsmål, så der reelt bliver lyttet og responderet på de spørgsmål eller kommentarer der måtte komme frem, mener jeg godt det kan defineres som samtale. 

Til alle de møder vi deltager i, er samtalen jo essentiel. Burde vi som kommunikatører ikke hjælpe til at disse møder har bedre samtaler, så vi bliver bedre til at få de bedste ideer frem og få de bedste sider frem i hinanden?” 

Planlægge samtalen

At tænke over hvordan og hvornår man skal planlægge samtale som en kommunikationskanal, vil for mange være nyt. Og ens rolle som kommunikatør bliver anderledes. Fx konkret i en mødeindkaldelse er det fx vigtigt give lyst til mødedeltagerne får lyst til at involvere sig på den mest konstruktive måde. Og fokus bliver oftere at have klart formål end klart budskab.

Efter en kort indledning, delte Signe Bonnén deltagerne op i tomandshold, først til introducerende samtaler og senere til at vælge en case om sammenlægning af afdelinger i en virksomhed. 

Min egen tomandsgruppe gik sammen med en anden duo og havde den fordel, at et af gruppens medlemmer netop var involveret i en fusionering/sammenlægning på sin arbejdsplads. Det gav os en god og aktuel case at arbejde med. Grupperne skulle bl.a. vælge hvor i sammenlægningsprocessen, vi ville inddrage medarbejderne. Vi arbejdede også med hvilke grupper af medarbejderne, der ville blive de vigtigste aktører i processen. Det var en lærerig proces, hvor vi alle kunne bidrage med erfaringer og analyser.

Jeg kan ikke sige noget om de andre gruppers udbytte, da der var ikke planlagt fremvisning som sådan. Signe Bonnén har nemlig valgt at give gruppernes mest mulig tid fremfor en plenumsession.

”Det sker bare ikke af sig selv, og derfor er der brug for hjælp og træning af den personlige samtale. Jeg kan faktisk konstatere at der er et stigende behov for at lære, hvordan man får den personlige samtale med i de svære situationer,” fortæller Signe Bonnén. 

Den 9. september kl. 17 til 19, foregår anden session af samtalesalonen, denne gang også på Rigshospitalet. Meld jer til hurtigst muligt, da der er et begrænset antal af pladser. 

Samtalesalon 9. september kl. 17-19

Rigshospitalet
Esther Møllers Vej 1, 2100 Kbh Ø
Opgang 11, 5. sal
(Administrationens repræsentationslokaler)

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere