Det Meningsfulde Samfund

Vi er i Danmark stolte af vores velfærdssamfund og andre lande verden over ser med beundring på, hvordan vi har været i stand til at skabe et trygt og tillidsfuldt samfund, hvor alle har fri og lige adgang til uddannelse og sundhedsydelser samt et sikkerhedsnet med sociale ydelser. Men det er også blevet mere og mere tydeligt, at vi lever i en brydningstid, hvor der er brug for nye svar og løsninger, hvis vi skal sikre velfærdssamfundets levedygtighed for fremtidige generationer:

  • Hvad gør vi for at løse klimakrisen?
  • Hvordan vender vi den bekymrende udvikling i unges mentale sundhed?
  • Og hvordan sikrer vi et samfund, hvor der fortsat er tillid til beslutningstagere, myndigheder, eksperter, virksomheder, medier og medborgere?

Vores bud er Det meningsfulde samfund, hvor en genaktivering af medborgeren som ildsjæl, og dermed ønsket om at værne om fællesskabet og bidrage til sammenhængskraften, spiller en afgørende rolle.

Corona-krisen har vist, at potentialet er til stede. Folk søger fællesskabet og finder mening i at bidrage med det de kan. Med dette initiativ ønsker vi i K1 at give sprog og styrke til bevægelsen, der rykker mod det meningsfulde samfund. Som professionelle kommunikatører fokuserer vi dagligt på at skabe mening og tillid, og det er disse kompetencer, vi ønsker at tilbyde og bringe i spil. Vi ønsker at skabe en bred og tværpolitisk funderet bevægelse og ønsker at invitere alle til at være med i samtalen, så den får kraft og styrke.

Gratis hvidbog: Samtaler om det meningsfulde samfund

Gratis hvidbog ‘Samtaler om det meningsfulde samfund' af Signe Bonnén, Pelle Nilsson og Anders Schroll.

Aldrig har der været så stor brug for professionel kommunikation - og det gælder ikke kun i de enkelte virksomheder og organisationer, men i hele samfundet. De vilde samfundsudfordringer aktuelt med klimakrise, corona-pandemi og geopolitiske stridigheder viser med al tydelighed, at vi har brug for nye og endnu bedre måder at tale sammen på.

Hvilket samfund vil vi gerne leve i og give videre til vores børn og børnebørn? Svaret på det spørgsmål kan og bør professionelle kommunikatører engagere sig i at udvikle svar på gennem samtaler, der involverer bredt. Som professionelle kommunikatører skal vi vælge mellem at bruge vores kompetencer til at manipulere, skabe større afstand og tjene særinteresser - eller til at tjekke fakta, stille gode spørgsmål og lytte, sikre den gode tone og gøre alle klogere.

Hvidbogen er tænkt som en inspiration til kommunikatører og giver indsigt i såvel teori som konkrete værktøjer til at facilitere meningsfulde samtaler. Samtidig præsenterer hvidbogen et bud på kommunikatørers samfundsansvar, som en fagetisk ramme for professionelle kommunikatørers raison d'etre. Hvidbogen er skabt i en fælles proces i K1 og kunne ikke realiseres uden støtte fra Kommunikation og Sprog, der ligeledes har ydet værdifuld støtte til lanceringen af hvidbogen.

Artikler om »Det meningsfulde samfund«

Brug for kommunikatører til at skabe legitimitet

Vores bud er Det meningsfulde samfund, hvor en genaktivering af medborgeren som ildsjæl og dermed ønsket om at værne om fællesskabet og bidrage til sammenhængskraften spiller en afgørende rolle.
Læs artiklen