Det Meningsfulde Samfund

Vi er i Danmark stolte af vores velfærdssamfund og andre lande verden over ser med beundring på, hvordan vi har været i stand til at skabe et trygt og tillidsfuldt samfund, hvor alle har fri og lige adgang til uddannelse og sundhedsydelser samt et sikkerhedsnet med sociale ydelser. Men det er også blevet mere og mere tydeligt, at vi lever i en brydningstid, hvor der er brug for nye svar og løsninger, hvis vi skal sikre velfærdssamfundets levedygtighed for fremtidige generationer:

  • Hvad gør vi for at løse klimakrisen?
  • Hvordan vender vi den bekymrende udvikling i unges mentale sundhed?
  • Og hvordan sikrer vi et samfund, hvor der fortsat er tillid til beslutningstagere, myndigheder, eksperter, virksomheder, medier og medborgere?

Vores bud er Det meningsfulde samfund, hvor en genaktivering af medborgeren som ildsjæl, og dermed ønsket om at værne om fællesskabet og bidrage til sammenhængskraften, spiller en afgørende rolle.

Corona-krisen har vist, at potentialet er til stede. Folk søger fællesskabet og finder mening i at bidrage med det de kan. Med dette initiativ ønsker vi i K1 at give sprog og styrke til bevægelsen, der rykker mod det meningsfulde samfund. Som professionelle kommunikatører fokuserer vi dagligt på at skabe mening og tillid, og det er disse kompetencer, vi ønsker at tilbyde og bringe i spil. Vi ønsker at skabe en bred og tværpolitisk funderet bevægelse og ønsker at invitere alle til at være med i samtalen, så den får kraft og styrke.

Artikler om »Det meningsfulde samfund«

Brug for kommunikatører til at skabe legitimitet

Vores bud er Det meningsfulde samfund, hvor en genaktivering af medborgeren som ildsjæl og dermed ønsket om at værne om fællesskabet og bidrage til sammenhængskraften spiller en afgørende rolle.
Læs artiklen