Boganmeldelse: Den ydmyge leder

Lyder det som et paradoks at sætte ydmyghed og ledelse i samme sætning? Det gør det ikke for denne boges mange forfattere, men flere af dem forholder sig til at mange nok vil have problemer med bogens titel. Fx indleder Lea Meier Thode i bogens sidste kapitel: ”Min tese er, at titlen på denne antologi vil virke provokerende på flere ledere”.

Bog: Den ydmyge leder, red. Karsten Mellon

Anmeldt af Signe Bonnén

Lyder det som et paradoks at sætte ydmyghed og ledelse i samme sætning? Det gør det ikke for denne boges mange forfattere, men flere af dem forholder sig til at mange nok vil have problemer med bogens titel. Fx indleder Lea Meier Thode i bogens sidste kapitel: ”Min tese er, at titlen på denne antologi vil virke provokerende på flere ledere”. Ole Fogh Kirkeby, som skriver bogens forord, udfolder begrebet ydmyghed i forhold til ledelse sådan her: ”Der vil derfor være poler af betydning i dette begreb, hvor vi på den ene pol finder den ydmyghed, der er påtvungen, og på den anden den, der er valgt af indre nødvendighed. I midten ligger den strategiske ydmyghed. Vi finder også den ydmyghed, som tilskrives ens adfærd og indstilling til andre, og den, som vi selv føler og ønsker at udtrykke. Til dette hører distinktionen mellem den ægte eller oprigtige og den falske ydmyghed.”

Karsten Mellon har redigeret og inviteret 10 forskere (også fremtrædende udlandske) og praktikere til at bidrage. Og selvom titlen er enkel og entydig i sit budskab, så peger bidragene i flere retninger, og dermed er der mulighed for selv at plukke udvalgte kapitler. For at nævne nogle af de (for mig) mest kendte bidragyderne: Edgar H. og Peter A. Schein, Ole Fogh Kirkeby, Henry Mintzberg og Karl Tomm – bidragydere, som må siges, borger for et solidt grundlag for en bog. For at vise spændvidden af artikler, kan nævnes et kapitel som hedder ”At tænke med heste: Eksperimenter med at udvikle respons-abel ledelse i en antropocæn tidsalder” eller et andet ”Er ledelsen krænkelsesparat? Politiske korrekthed og æstetiske refleksioner”.

De fire kapitler som jeg primært vil fremhæve, er Ole Fogh Kirkebys, som skriver om den strategiske ydmyghed og han går tilbage til Aristoteles’ idealer for etik og kobler etik og ydmyghed sammen, så man får et billede af den ydmyg leder, som blandt andet skal være mild, modig, beskeden, selvbehersket, retfærdig, frihedssøgende, venlig og alvorlig. 

Schein og Schein skriver om at lede i VUCA-verden og hvordan lederes relationer er endnu mere vigtige nu og i fremtiden og ydmyghed er derfor også en nødvendighed. Mintzberg kapitel er tre selvstændige tekster, som er også spændende hver især, men der forekommer unødige gentagelser i de korte tekster, fx bruges samme Ikea-eksempel to gange. Mintzberg får os til at huske på at verden (og ledelse) altså ikke forandrer sig så meget, som vi hele tiden får at vide. Og derfor handler ledelse om at lede kontinuitet, hvilket jo skal huskes på, når der mest bliver talt om forandringer, innovation og udvikling. Derudover har Karsten Mellon også interessante teoretiske vinkler på, hvorfor ydmyghed og ledelse hænger sammen. 

Alt i alt er der mange spændende kapitler. Men som den opmærksomme læser nok har lagt mærke til, så er der også kapitler, som jeg ikke behøver at genlæse – for som sagt er der noget for enhver smag. 

Ps. Karsten Mellon har tidligere udgivet bogen Mod i Ledelse, hvor han blandt andet har interviewet 4 danskere om mod og ledelse.

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere